maanantai 5. syyskuuta 2011

Naksutinkoulutuksen perusteet / Tommy Wirén

Naksutinkoulutus ja positiivinen vahvistaminen on kiinnostanut mua siitä lähtien, kun olen alkanut perehtyä koirankoulutukseen. Olin 10.5. Tommy Wirénin luennolla, tässä luentomuistiinpanot:

Naksutinkoulutus
- perustuu suoraan käyttäytymistieteen sovellutukseen
- koulutusmenetelmä / koulutuskokonaisuus
- oppimisen periaatteet: miten oppiminen tapahtuu
- psykologia: ehdollistamisteoria
- naksutinkoulutus ja sheiping ovat käsitteinä lähellä toisiaan

- naksutinkoulutus on n 70v vanha (1940-l.), ja se on saanut alkunsa koirankoulutuksesta (ei delfiinien!)
- operantti /toiminnallinen ehdollistaminen, ei naksutinkoulutus nimeltään (väline on toissijainen asia)
- perusvalmiuksien opettelu ja harjoittelu tärkein omaksuttava asia

Naksutinkoulutus
- tärkeintä naksutinkoulutuksessa ei ole naksutin / palkkio
- keskeistä toiminnon/ käytöksen oikea-aikainen ja täsmällinen vahvistaminen
--> täsmällisyyteen auttaa apuvälineet ja vahvistamiseen palkkiot

Perusperiaatteet
- halutun reaktion / käytöksen täsmällinen merkitseminen
- positiivinen vahviste / negatiivinen rankaisu = palkkio annetaan / palkkio poistetaan
- ohjaamisen ja houkuttelun välttäminen (muuten kyse klassisesta ehdollistamisesta)
- Aiheutetaanko käytös --> klassinen / Poimitaanko käytös --> operantti

Klassinen ehdollistaminen
- ehdollinen (= opittu) refleksi
- ärsyke + reaktio = "opittu refleksi"
   - ärsyke helppo muuttaa, reaktio vaikea muuttaa
- toistoa --> eläin mieltää kaksi asiaa toisiinsa
- painostaen pystytään aikaansaamaan lajityypillisiä käytöksiä, otetaan esille koirassa olevia ominaisuuksia --> hyvin rajallista
- reagointia, ei aivojen käyttöä
- reaktio helppo saada aikaiseksi, vaikea kontrolloida

Koulutuksesta --> Opettamiseen

--> OPERANTTI EHDOLLISTAMINEN
Reaktio --> Seuraus
- toiminnan seurauksia säätelemällä pystytään ottamaan koirasta esille sellaisia asioita joita siinä ei luonnostaan ole
- jokin reaktio lisääntyy --> tuottavaa (vahviste)
- jokin reaktio vähenee --> tuottamatonta (rankaisu)

- Millaiset odotukset meillä on koiran/ kissan/ kanan suhteen? Miten on saatu päähän että vain koirat voivat oppia /tehdä asioita? (Tässä kohden Tommy näytti videon, jossa kana menee kahdeksikkoa, ympyrää ja kanojen agilityrataa)

Jos koira ei tee, tee itse. Kerro mitä haluat, että koira tekee. Koirat eivät tee kouluttamatta moniakaan asioita, saati suuria kokonaisuuksia. Pienistä osatavoitteista rakentuu suuri kokonaisuus.

Palkkion poistaminen pistää työskentelemään enemmän, fyysinen rankaisu latistaa
- mieti käyttäisitkö fyysistä rankaisua kissalle, entä jääkarhulle?
- koiralle on tehty yhtä sun toista, koska koiralle voi tehdä niin (tv:n koirankouluttajat voivat jatkaa meuhkaamistaan)
- koiralta odotetaan paljon ja niitä kohdellaan vähän miten sun sattuu

Toiminnan seuraukset ehdollistuvat klassisesti
- kaksi erillistä asiaa liittyvät yhdeksi eläimen mielessä
- käytöksen yhteydessä esiintyvät käskyt, vihjeet, ympäristö yms
- Pelko on aina kklassista ehdollistumista. On suurin koirankoulutuksen virhe opettaa koira pelkäämään!

Pienelle koiralle maailma on aika pelottava paikka, asiat ovat isoja, ympäristö hirvittää ja koira ylireagoi. Koiraa pelottaa, jolloin hälytyskellojen tulisi soida ja asian suhteen tulisi alkaa tehdä töitä --> koulutuksen keinoin muuttaa asioita

Jos joku koulutusmenetelmä tuntuu hyvältä idealta, mieti olisiko se hyvä menetelmä 2-3-vuotiaalle lapselle? Jos tuntuu epävarmalta, näe vaivaa ja etsi muita vaihtoehtoja.

Vahviste
- eläin määrittelee
- lisää toimintaa
- mikä tahansa mitä eläin tavoittelee, minkä eteen se on valmis tekemään töitä

Rankaisu
- eläin määrittelee
- vähentää toimintaa (ei kerro mitä tulisi tarjota tilalle)
- ei opeta oikeaa toimintaa
- ajoitus ja voimakkuus kriittisiä

Tommyn mukaan ammattilaiset käyttävät rankaisuna VAIN palkkion mahdollisuuden poistamista

Vahvisteet ovat koiran toiminnan moottori
- eläimet eivät ole eettisiä / moraalisia, vaan opportunisteja --> tekevät aina asiat niin kuinka ne kokevat itselleen kannattaviksi, kuin ne itse halavat (eläimellä ei ole hajakaan mitä sinä haluat --> täytyy kertoa vahvistein)

Tehokas vahviste
- tavoiteltu (josta koira pitää, jota se haluaa)
- ansaittu (pitää tehdä jotain ansaitakseen)
--> arvostettu
- välitön

Jos koira tekee töitä ruoan eteen, se vahvistaa käytöstä / lisää arvostusta. Jos sinulla on 50 nappulaa, ja annat ne kaikki kerralla yhtä istumista vastaan, se on koiralle todella edullinen kauppa. Jos annat 1 nappulan per yksi istuminen, nappula on koiralle arvokkaampi. Koiran pitäisi saada uutta asiaa opeteltaessa minuutissa 12-15 vahvistetta. Mieti kuinka paljon koiralle voi antaa makupaloja per koulutuskerta.

Primääri vahviste
- ehdoton vahviste
- jotain mistä koira pitää ja mitä se tavoittelee esim. ruoka, kosketus

Sekundääri vahviste
- ehdollinen vahviste
- edeltää palkitsemistapahtumaa
- esim. kehuminen, käden liike, makupalapussin rapina, vihellykset, jääkaapin oven narahdus, ovikello, naksuttimen ääni, taluttimnen lukon kilahdus, oven aukeaminen
(- ovikello soi --> ihmiset muuttuvat aktiivisiksi)
- sekundäärivahviste tarvitsee aina primäärivahvisteen
- aina jos kuono on varattu johonkin muuhun toimintaan, tarvitaan sekundäärivahvistetta

Vahvisteen osa-alueet

1) Ajoitus (Timing)
- vahviste tulee antaa täsmälleen halutun käytöksen aikana - aina saat sitä mitä vahvistat!
- mieti haluatko vahvistaa esim. koskemista /luopumista tai paikallaan olemista /poistumista -> ajoituksen miettiminen: naksauta kun koira on koskemassa
- ajoittaminen on tärkein taito kouluttajalle - vaatii jatkuvaa harjoittelua
- ajoituksen epäonnistuminen yleisin koulutusvirhe
- saaliseläin oppii 5krt saalistajaa nopeammin (jos saaliseläin mokaa, voiko se yrittää uudelleen?) - tämän tähden kana on hyvä oppilas naksutinkoulutukseen; on pakko oppia ajoitusta!

2) Vahvistetiheys (Rate)
- vahvista usein, vähintään 12 vahvistetta minuutissa kun asia on uusi - onnistuminen väh. 5 sekunnin välein!
- korkea vahvistetiheys vähentää häiriöihin reagoimista, matala puolestaan lisää sitä
- vahvistetiheydellä koukutetaan eläin tekemiseen


3) Kriteeri (Criteria)
- vain kriteerit täyttävä käytös palkitaan
- vain yhtä kriteeriä kerrallaan vahvistetaan
- vain halutunlaista käytöstä vahvistetaan
- ensin pieni vaatimustaso --> sitten kriteeriä nostetaan (vaatimustasoa nostetaan, vaikeutetaan) niin että pysytään kuitenkin vahvistetiheydessä 12krt/min alkuvaiheessa
- kun kaksi peräkkäistä toistoa onnistuu n. 80-prosenttisesti, on aika vaikeuttaa tehtävää

Ajoitus, vahvistetiheys, kriteeri --> n 85% koulutuksessa ilmenevistä ongelmista johtuu em seikoista!

Toiminnan aikaansaaminen
- houkuttelu (luring) --> nopeasti tästä eroon, muuten koira ehdollistuu siihen
- toiminnan poimiminen, nappaaminen (capting) --> poimitaan joku koira oma-aloitteisesti tekemä asia
- erotteleva vahvistaminen (shaping) --> toiminnan vaiheittainen vahvistaminen, erotellaan halutut reaktiot ei-toivotuista
- kohteet --> kepit, alustat

Koira miettii, kuinka vähällä se saa asian tehtyä --> älä astu tähän sudenkuoppaan! (Vaadi.)
--> Kriteerien hallinta: omistaja vaatii enemmän, koira tarjoaisi vähemmän (ekonomi kun on)

Steve Whiten mukaan kohdetyöskentely on asia, jonka pitää toimia aina ja kaikissa tilanteissa. Jos koira ei jossain tilanteessa pysty keskittymään yksinkertaiseen harjoitukseen, se ei pysty keskittymään monimutkaisiinkaan!

Koulutuksen rakentaminen
1) Tavoite
2) Tavoite pilkotaan osatavoitteiksi   --- 1-2) nämä aina mietittävä!
-------
3) Toiminnan aikaansaaminen
4) Alkuyleistys (vaihda paikkaa, nähdään että koira on oikeasti hoksannut)
5) Vihjeen liittäminen --- 3-5) nämä ovat alkutyötä!
-------
6) Ärsykekontrolli (onko saavutettu jotain vai eikö ole -> erottaako käskyt toisistaan? Älä enää palkkaa ilman käskyä tehdystä toiminnosta)
7) Yleistäminen
8) Siedättäminen  --- 6-8)  nämä ovat tärkeimpiä osa-alueita!
-------
9) Määrä, kesto ja etäisyys --- 9) viimeisin viimeistelyvaihe

Mitä helpompi käytös, sitä nopeammin voi vihjesanan liittää. Monimuotoisessa käytöksessä käytös pitää opettaa sujuvaksi ennenkuin vihjesana liitetään - vrt. istuminen ja laatikon sulkeminen

Kun Tommy alkaa käyttää vihjesanaa, hän jättää naksuttimen pois

Viettiä voi nostaa tasan sen verran, kuin on kontrollia
- kontrollikäytös pitää olla ensin
- pientä pentua ei kannata kouluttaa saalistusvieteillä

Rauhoittumisongelma --> kontrollikäytös hyrräämiselle --> maahanmeno, kun koira rauhoittunut matka jatkuu. Toistoja paljon eri paikoissa, eri häiriöiden alla, helpommasta vaikeampaan
- aluksi eri ympäristöt ja häiriöt opetetaan olemaan välittämättä, sitten vasta tulee mukaan etäisyys ja kesto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti